ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INNERGLOW

 • Op de pakketten van InnerGlow rust copyright, dit betekent dat niets uit het pakket mag worden gekopieerd, doorgemaild of op een andere manier mag worden gebruikt, zonder toestemming van InnerGlow.
 • Vul de intake-formulieren eerlijk en zo zorgvuldig mogelijk in, zodat er een advies op maat gemaakt kan worden en uw doel bereikt kan worden.
 • Samen met u gaat InnerGlow een realistisch doel opstellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het behalen van uw doelstelling.
 • Betaling dient te worden voldaan voor het eerste consult.
 • Als u het contract ontbindt kan het bedrag van het pakket niet worden gerestitueerd.
 • Indien u verhindert bent voor uw consult dient u dit minimaal 24 uur van te voren te annuleren, anders is InnerGlow genoodzaakt de kosten van het consult in rekening te brengen.
 • U gaat akkoord met het AVG Privacy Beleid van InnerGlow, deze is voor u in te zien.
 • InnerGlow is niet verantwoordelijk voor de inname en hoeveelheden van suppletie en de gevolgen hiervan.

DISCLAIMER

 • Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
 • Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.
 • Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.
 • Alle afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.
 • De informatie in deze website is slechts bedoeld als bron van informatie over de producten die geleverd worden door InnerGlow. Tevens wordt voorzien in het geven van achtergrondinformatie. De informatie op deze site is dus geen medisch of therapeutisch advies.
 • Deze website is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke klachten wordt u ten zeerste aangeraden om zich te wenden tot een gekwalificeerde arts of therapeut.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor beslissingen die u neemt ten aanzien van uw ziekte of gezondheid. Geen van de therapeuten is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van de reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site. De informatie op deze site kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten. Op alle informatie van deze website is de disclaimer van toepassing.